รถเข็น

สินค้าที่อยู่ในรถเข็น


การหาคนมาดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่บ้าน ซึ่งล้วนเป็นคนที่คุณห่วงใยเป็นพิเศษ จึงต้องการผู้ดูแลที่เป็นมืออาชีพ และไว้ใจได้  แต่ถ้า “MetaHealth” ให้คุณได้มากกว่านั้นล่ะ เราบริการจัดหา “ผู้ดูแล”ผู้สูงอายุ ผู้มีภาวะพึ่งพิง ผู้ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือผู้ที่ติดเตียงที่นอกจากจะผ่านการอบรมด้านการดูแล มีประสบการณ์ ผ่านการตรวจสอบประวัติ ให้คุณได้ ลักษณะผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่เราดูแล ได้แก่  ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ติดเตียง ผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคอัลไซเมอร์ เบาหวาน โรคไต อัมพาต พากินสัน มะเร็ง เบาหวาน ผู้ป่วยหลังการผ่าตัด เช่น ผ่าตัดสมอง  หรือผู้รอการผ่าตัด ฯลฯ นอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบการบันทึกข้อมูลการดูแล “MetaHealth 2020”   เป็นระบบบันทึกการดูแล ที่จะมีครอบครัว ผู้ดูแล และที่ปรึกษาการดูแล ช่วยกันเพื่อการดูแลคนที่คุณห่วงใยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนคุณนึกว่า ได้รับการดูแลอยู่ในโรงพยาบาลเลยทีเดียว


1. จัดหาผู้ดูแลมืออาชีพ ที่ผ่านการอบรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยเฉพาะ มีประสบการณ์ และผ่านการตรวจสอบประวัติ 
2. สามารถจัดคนที่ตรงใจ ได้อย่างรวดเร็ว
3. ค่าใช้จ่ายชัดเจน ไม่มีบวกเพิ่ม เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง 
4. หลายหลายรูปแบบการดูแล ทั้งรายวัน ทั้งวัน หรือ เลือกผู้ดูแลแบบพื้นฐาน หรือแบบวิชาชีพ ให้ตรงตามความต้องการการดูแล
5. บริการเจ้าหน้าที่ พร้อม โปรแกรม “MetaHealth 2020”  เพิ่มบริการ โดยไม่เพิ่มราคา ที่จะช่วยให้การดูแลคนที่คุณห่วงใยนี้ เป็นเสมือนการดูแลระดับโรงพยาบาล
6. บริการที่ปรึกษาเพื่อการดูแล โดย ทีมแพทย์และพยาบาลของ MetaHealth ที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับครอบครัวว่าทุกการดูแล จะอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากแพทย์และพยาบาล ให้ความรู้สึกได้ว่าการดูแลที่บ้านนี้ ยังอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลเลยทีเดียว

เพราะ ”การดูแล” โดยผู้ดูแล อย่างเดียว อาจไม่เพียงพอ MetaHealth จึงจัดทำระบบการแบบครอบคลุม เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น เพื่อทุกการดูแลที่บ้าน เป็นเสมือนการดูแลในโรงพยาบาล ให้คุณรู้สึกว่า แม้อยู่ที่บ้าน คนทีคุณห่วงใยก็ยังได้รับการดูแลจากทีมแพทย์และพยาบาลอย่างต่อเนื่อง  
ผู้ดูแล  (Meta Giver) จัดเจ้าหน้าที่ตามลักษณะของผู้ที่ต้องดูแล โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลแบบพื้นฐาน และระดับวิชาชีพ  รวมถึงให้การดูแลทั้งรายวัน และทั้งวัน


ที่ปรึกษาเพื่อการดูแล (Meta Advisor) - ทีมแพทย์และพยาบาลของ MetaHealth ที่จะช่วยแพทย์ประจำตัว ในการวางแผนช่วยการดูแลที่บ้าน ให้เหมาะสม สอดคล้องกับอาการ และบันทึกสิ่งที่ต้องดูแล ลงใน MetaHealth 2020 สำหรับผู้ดูแล (Meta Giver) ได้ปฏิบัติตามแผนการดูแล และ ผู้ตรวจสอบการดูแลหรือครอบครัว (Meta Observer) ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ดูแลได้โปรแกรมบันทึกการดูแล MetaHealth 2020 - ระบบบันทึกแผนการดูแล และบันทึกการดูแล สำหรับให้ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ(Meta Giver) ได้ปฏิบัติตาม และบันทึก รวมถึงมีระบบเตือน เมื่อไม่ได้ปฏิบัติตามแผนในเวลาที่กำหนด ช่วยให้ปฏิบัติงานการดูแลได้อย่างครบถ้วนให้ครอบครัว ได้ติดตามการดูแล ของผู้ดูแล และให้แพทย์ประจำตัว ได้รับประวัติการดูแลได้อย่างครบถ้วน

ระบบบันทึกการดูแล MetaHealth 2020 เปรียบเหมือน Nurse Record ที่จะบันทึกสุขภาพ และการดูแลประจำวัน ทั้งการทานอาหาร การขับถ่าย ชีพจร ความดันระดับน้ำตาลฯลฯ   พร้อมส่งต่อแพทย์เพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มคุณภาพการรักษา

ระบบช่วยวางแผนการดูแล ที่ผ่านการตรวจสอบโดย แพทย์ และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ เพื่อวางแผนการดูแลตามลักษณะอาการ และโรคที่เป็นอยู่  ทำให้คุณภาพการดูแลดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น ไม่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆ ลดค่าใช้จ่ายระยะยาว

ระบบเตือน เมื่อเลยเวลาที่กำหนด เช่น ทานยา พลิกตัว ฯลฯ  ทำให้ได้รับการดูแลที่ครบถ้วน

ระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Meta Giver) ที่ครอบครัวสามารถเปิดดูได้จากมือถือ หรือ แท็ปเลท แบบ real time ว่าคนที่คุณห่วงใย ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลหรือไม่ รวมถึงเก็บประวัติการดูแลย้อนหลังได้ถึง 1 ปี


ผู้ตรวจสอบการดูแล ครอบครัว (Meta Observer) - สามารถคัดผู้ดูแลที่ตรงความต้องการได้ภายในระยะเวลาไม่นาน ในราคาที่ชัดเจน พร้อมระบบช่วยการตรวจสอบการดูแลผ่าน MetaHealth 2020 ที่จะยิ่งทำให้ครอบครัวสบายใจมากยิ่งขึ้น ว่าทุกการดูแล ได้รับการปฏิบัติครบถ้วนตามแผนที่แพทย์ประจำตัวต้องการให้มี และ ที่ปรึกษาเพื่อการดูแล (Meta Advisor) ได้ช่วยวางแผนเพิ่มเติม1. รายวันคือ ไป-กลับ ไม่พักค้างที่บ้าน หรือที่โรงพยาบาล
2. ทั้งวันคือ พักค้างกับคนไข้ ที่บ้าน หรือที่โรงพยาบาล

ลักษณะการดูแล ช่วยเหลือการเดิน ป้องกันการหกล้ม ช่วยเหลือการขับถ่าย ชำระร่างกาย กายภาพเบื้องต้น จัดยา วัดสัญญาณชีพ เจาะตรวจน้ำตาล ฉีดอินซูลิน ช่วยเคลื่อนย้าย พลิกตัวกันแผลกดทับ เช็ดตัวและอาบน้ำบนเตียง สวนอุจจาระ ดูแลสายสวนปัสสาวะ ถุงหน้าท้อง ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ กายภาพเบื้องต้น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจ ฯลฯ